Aktuellt


Vi söker ny verksamhetsutvecklare i Södertälje
Publicerat den 7 mars, 2017

– med fokus på socialt företagande och lokal ekonomisk utveckling

876239Coompanion Stockholms län söker dig som vill arbeta i Södertälje med att utveckla arbetsintegrerande socialt företagande (ASF), kooperation och liknande företagande!

 

Om Coompanion Stockholm

Coompanion Stockholms län är en ideell förening vars medlemmar främst är kooperativ, ekonomiska och idéella föreningar i Stockholmsområdet. Föreningen bildades 1987 och arbetar med att ge kostnadsfri rådgivning till grupper som vill starta kooperativ, främja regional och lokal utveckling, främja den sociala ekonomin samt utveckla hållbara arbetsintegrerande sociala företag.

Vi söker dig som brinner för socialt entreprenörskap!

Med finansiering främst från Samordningsförbundet i Södertälje men även Södertälje Kommun och ESF-rådet, söker vi nu Dig som vill bidra till utveckling av vårt lokala arbete. I år är fokus på att driva och medverka i pågående och sökta utvecklingsprojekt, med många lokala och regionala partners, för att skapa arbeten för fler som står utanför arbetsmarknaden – en av målgrupperna i ett kommande projekt är nyanlända kvinnor.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter kommer att involvera ett eller flera av områdena nedan:

 • Vara drivande i utveckling av vårt arbete med att främja arbetsintegrerande socialt företagande i Södertälje inom ramen för våra uppdrag, projekt och lagd verksamhetsplan.
 • I samverkan med Samordningsförbundet stödja Södertälje kommun vad gäller framtagande av förslag till policys för att främja socialt företagande, upphandling med sociala klausuler och användning av reserverade kontrakt.
 • Samverka med företagarorganisationer, entreprenörsråd, näringslivsenheten, arbetsförmedlingen, folkbildning, föreningsliv och andra partners.
 • Utöver redan givna uppdrag och projekt sälja koncept, analyser och utbildningar till våra intressenter.
 • Anordna och hålla i seminarier, informationsträffar, processleda nätverksträffar och hålla i utbildningar
 • Rådge/coacha grupper som ska starta kooperativa/och eller sociala företag, särskilt ASF.

Vi söker dig som

 • Är initiativrik, självständig, kreativ och driven
 • Är kommunikativ och har en god social förmåga
 • Gillar samverkan och samarbete med både kollegor och externa partners
 • Har aktuella kvalifikationer/erfarenheter av ett eller flera områden som:
  • utvecklingsarbete inom området arbetsintegrerande sociala företag
  • processledning och ett coachande arbetssätt
  • att informera och utbilda
  • entreprenörskap, försäljning eller har arbetat nära entreprenörer
  • erfarenhet av offentlig verksamhet

Meriterande är om du har på ledande nivå startat och drivit ett kooperativt företag/arbetsintegrerande socialt företag, har erfarenhet av att arbeta med integration, har kunskap inom företagsekonomi, har projekterfarenhet och om du även talar andra språk än svenska. Har du god förmåga att arbeta med digitala verktyg (t.ex Google apps) är även detta meriterande.

 

Vi erbjuder

 • En kreativ arbetsplats, som för din del finns främst lokalt i Södertälje, Kvarnbergagatan 14 A, samt huvudkontoret på Luntmakargatan 25 hos Impact Hub i Stockholms city
 • Engagerade kollegor i Stockholms län – men även hos övriga 25 Coompanion i hela Sverige
 • Stora möjligheter att påverka och utveckla vår gemensamma verksamhet
 • En friskvårdstimme/vecka samt friskvårdsbidrag motsvarande årskort på Friskis och Svettis
 • Kompetensutveckling
 • Flexibel arbetstid

Villkor

 • Anställningsform: 6 månaders provanställning, direkt följd av en möjlig tillsvidareanställning.
 • Omfattning: 100 % (kan till viss del anpassas beroende på din livssituation) Tjänsten kan involvera visst arbete på kvällstid och/eller helger
 • Lön: Enligt kollektivavtal, vi eftersträvar en jämlik lönesättning
 • Kollektivavtal: enligt villkoren i avtal KFO-Idéella föreningar

Övrig information

Vi eftersträvar mångfald bland våra anställda, därför ser vi gärna sökande med varierande bakgrunder.

Ansök omgående – tillträde sker snarast
Ansökningarna behandlas löpande, tillträde sker enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 31 mars

Ansökan sker via formulär längst ner på sidan.

 

För frågor om rekryteringen:
Maria Aziz, verksamhetsledare
070 726 48 01

 

För frågor om tjänsten:

Jan Forslund
070 726 48 03

 

Vi ser fram emot att arbeta med dig!

 

Läs mer om Coompanion Stockholms län

Hitta oss på Facebook!

Om Science Park i SödertäljeMaria Aziz, vår nya verksamhetsledare
Publicerat den 3 mars, 2017

Den första mars välkomnade vi Maria Aziz som ny verksamhetsledare på Coompanion Stockholm. Med hjärta för samhällsutveckling, socialt entreprenörskap och gedigen erfarenhet från såväl idéburen som offentlig sektor ser vi fram emot att kick-starta det nya året tillsammans.

Maria kommer närmast ifrån ett arbete som kommunutredare i Botkyrka kommun och verksamhetsledare på Fisksätra Folkets Hus. ”Jag ser fram emot att utveckla organisationen i flera riktningar, bland annat inspirera fler yngre till kooperativt och socialt företagande!”

Varmt välkommen till Coompanion, Maria!

Här når du Maria:

maria.aziz@coompanion.seNyanlända får snabb väg till jobb och företagande
Publicerat den 3 mars, 2017

I det nystartade Yalla-projektet får nyanlända en introduktion om företagande och möjlighet att vara med och starta ett café i Rinkeby eller i Vårby gård. Målgruppen är personer som varit i Sverige i högst 36 månader.

Projektet ägs av Coompanion Stockholm och drivs i partnerskap med Blå Vägen, fastighetsbolaget ByggVesta i Rinkeby och ABF Huddinges verksamhet i Vårby gård. Det gemensamma målet är att skapa arbetstillfällen och en möjlig väg in i det svenska samhället för de nyanlända.

Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Läs mer här”Arbetsförmedlingen gör fel som avstår miljarder”
Publicerat den 27 februari, 2017

Samtidigt som Arbetsförmedlingen nu betalar tillbaka 3 500 miljoner kronor ökar den grupp arbetslösa som har en utsatt ställning. Vi ser många områden där pengarna kunde ha gjort stor skillnad, skriver representanter för Coompanion i SVD.

I veckan rapporterade SVT nyheter att Arbetsförmedlingen lämnar tillbaka 3,5 miljarder kronor till staten. Det handlar bland annat om anslag som skulle ha använts för subventionerade jobb för långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta. Signalerna blir att det saknas ett behov för de outnyttjade resurserna, vilket vi på Coompanion inte håller med om. Vi ser många områden där de 3 500 miljonerna skulle kunna gjort stor skillnad både för individer och för vårt samhälle. Det tror vi att de tusentals svenskar som står långt utanför arbetsmarknaden håller med oss om. Människor som vi möter dagligen i vårt arbete.

>>>> LÄS HELA ARTIKELN AV COOMPANIONFamna och Coompanion utvecklar stöd till ASF i projekt Kugghjulet
Publicerat den 15 februari, 2017

2017-02-01

Kugghjulet

KUGGHJULET

Kugghjulet – Kunskap, Utveckling, Gemenskap

Kugghjulet är ett projekt som startats för att stötta Arbetsintegrerande Sociala Företag. Det utmärkande och gemensamma för Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF) är att ASF driver affärsmässig verksamhet, återinvesterar överskottet och har som syfte att integrera personer i arbetsliv och samhälle. ASF kombinerar produktion av varor och tjänster med uppgiften att, genom arbete och delaktighet, integrera människor i samhälle och arbetsliv. Kugghjulet drivs av Famna och Coompanion med finansiering från ESF (Europeiska Socialfonden).

Kugghjulet är ett projekt för att stötta Arbetsintegrerande Sociala Företag.
De företagen förkortas ASF.

Vad är ett ASF (Arbetsintegrerande Socialt Företag) och hur länge ska Kugghjulet-projektet pågå?
Kugghjulet pågår 2017 och fram till augusti 2020, alltså nästan tre år.

Ett ASF är inte en egen juridisk företagsform, utan det är ett socialt företag som kan vara en ekonomisk förening eller föreningsdriven ideell förening. Ett ASF kan även vara en stiftelse eller aktiebolag med särskild begränsad vinstutdelning. Ett ASF kan startas av privatpersoner eller av intresseorganisationer t ex inom funktionshinderrörelsen, eller drivas av religiösa eller sociala organisationer.
Det som förenar dessa olika typer av ASF är att de driver affärsmässig verksamhet, återinvesterar överskottet och har som syfte att integrera personer i arbetsliv och samhälle.eu_flagga_eursocfond_cmyk-arial_700-300x279

ASF kombinerar produktion av varor och tjänster med uppgiften att, genom arbete och delaktighet, integrera människor i samhälle och arbetsliv.

För de deltagande individerna handlar det om att få möjlighet till arbetsträning, sysselsättning och rehabilitering men också arbete.
För att arbetsträning mm. ska bli meningsfullt driver ASF:et någon form av näringsverksamhet. Det kan vara exempelvis catering och hushållsnära tjänster, eller bilrekonditionering, hotellverksamhet, café osv. Näringsverksamheten skapar ekonomiskt underlag för att driva och sälja tjänster, varor och för att utveckla av verksamheten.

ASF:en har två uppdrag: dels att erbjuda arbetsträning för personer som har svårt att få eller behålla ett arbete, dels att utveckla en hållbar affärsverksamhet.
Företagen kan skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, anställning, avtal eller andra former av kontrakt.

Delaktigheten är grundstenen i det sociala företagandet och är det som skiljer ut dem från rehabilitering i Samhall eller kommunal verksamhet. I ett ASF kan individen vara med och bestämma om sin egen rehabilitering, men också om företagets utveckling och drift.

ASF kan i hög grad anpassa arbetet utifrån individens förmåga i en omgivning där det finns stöd och förståelse från personer i liknande situation. Många anställda har egen erfarenhet av att vara utanförställd.
De flesta ASF har skapats av de personer som själva verkar i företagen.

Idag finns det närmare 350 ASF i Sverige, som sysselsätter ca 10 000 personer, varav drygt 3 600 är anställda. Antalet ökar.

Nu har Famna fått i uppgift att leda Kugghjulet-projektet, med målet att skapa gynnsamma och långsiktiga stödformer för Arbetsintegrerande sociala företag. Famna arbetar tillsammans med Coompanion och Samordningsförbunden i Östra Södertörn, och projektet pågår i nära fyra år, till augusti 2020.

Potential
ASF har stora möjligheter att vara en del av framtidens arbetsmarknadspolitik.
Men för att stödja utvecklingen av ASF krävs flera åtgärder på såväl riksnivå som på den lokala och regionala nivån.

Coompanion Stockholm genomförde, under 2014, tillsammans med fem samordningsförbund i länet, en ESF-finansierad förstudie vars resultat sammanfattades i rapporten Samordning för socialt företagande. I rapporten identifieras några områden som bör utvecklas för att öka de arbetsintegrerande företagens möjligheter och professionalisering som rehabiliterande aktör och arbetsskapande företag:

–          Det är kunskapsbrist hos myndigheterna om ASF
–          Företagen upplever svårigheter kring finansiering och samverkan med myndigheterna
–          Det saknas verktyg för att förbättra ASF:s affärsmässighet
–          Det saknas stödstruktur för ASF i Stockholms län
–          Det är brist på kvalificerade arbetsträningsplatser för målgruppen som är särskilt långt från arbete

Målsättningen med projektet Kugghjulet är att utveckla en långsiktig stödstruktur för ASF i Stockholms län. Projektet kallas Kugghjulet, vilket står för Kunskap, Utveckling och Gemenskap. Namnet betonar gemenskap i utvecklingen – att projektet ska utgå från de gemensamma behov som de arbetsintegrerande sociala företagen identifierar och pekar på tillsammans.

Projektets primära målgrupp är framförallt anställda, eller personer som på annat sätt är verksamma inom arbetsintegrerande sociala företag som finns i Stockholms län. Målgruppen omfattar personer i styrelser, verksamhetsledare, chefer, anställda. Projektet är också öppet för personer som deltar i arbetsträning eller på annat sätt verkar inom ASF och idéburna företag.

ASF behöver utvecklas och blir mer affärsmässiga så att fler enskilda individer ges möjligheten att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och att fler arbetsplatser skapas i ASF.

Målet med Kugghjulet är att arbeta fram en hållbar modell för stödfunktion åt ASF efter projektets slut.

Hur stödet kommer se ut, eller hur stöd och stödstruktur ska fungera på bästa sätt, det ska arbetas fram tillsammans. Workshops och Värdeforum tillhör en del av metoderna. ASF kommer samlas och mötas i workshops för att göra en fördjupad analys av ASF:s olika behov och möjliga lösningar.

Kugghjulet-projektet delfinansieras av ESF (Europeiska Socialfonden), och medfinansieras genom de deltagande företagens insatser.
De första workshopen hölls i januari 2017.

För att få så bra bredd och djup som möjligt på behovsanalys och framtida stöd så finns det flera personer i Stockholms län som kommer arbeta med projektet för att skapa en bra stödstruktur åt ASF.

Kontaktpersoner:

Anders Fogelberg      anders.fogelberg@famna.org   projektledare
tel: 072 – 200 82 38

Mircea Budulean         mircea.budulean@famna.org
tel: 076 – 102 32 62

Katarina Nordin        katarina.nordin@coompanion.se
tel: 070 – 726 48 07

Karina Johansson      karina.johansson@coompanion.se
tel: 073 – 912 64 72

Ingemar Olsson         ingemar.olsson@famna.org
tel: 070 – 585 57 67

 Vi söker ny verksamhetsledare
Publicerat den 11 november, 2016

Är du Coompanion Stockholms nya verksamhetsledare?

Eftersom vår nuvarande verksamhetsledare Emilia Darsell väljer att återgå till en rådgivartjänst på deltidstjänst för att ge mer plats till familj och andra åtaganden söker vi nu dig som vill ersätta henne och utvecklas i rollen som ny verksamhetsledare.

Vi söker en verksamhetsledare som har ett genuint samhällsintresse och delar våra kooperativa värderingar. I tjänsten finns stora möjligheter att påverka och utveckla vår gemensamma verksamhet.

Läs mer om tjänsten här ASF-dagen engagerade många den 29 september
Publicerat den 7 oktober, 2016

Stort tack till alla som deltog under ASF-konferensen i Rågsved!

Läs mer och hitta intervjuer, material mm här!3 finalister till Årets kooperativ i Stockholmsregionen – Rösta på din favorit!
Publicerat den 22 september, 2016

Nu är det dags att rösta på din favorit! Vilket företag ska ta hem utmärkelsen Årets kooperativ i Stockholmsregionen 2016?

Vi presenterar de tre finalisterna på vår Facebook-sida. Fram till söndag den 2 oktober har du möjlighet att göra din röst hörd. Vinnarna utses slutligen av juryn, som i sitt beslut väger in antalet röster i sin bedömning.

Här hittar du finalisterna – läs, gilla och dela!

 Jobba hos Coompanion Stockholm?
Publicerat den 13 september, 2016

Nu söker vi en verksamhetsutvecklare med fokus på projekt, sälj och socialt företagande.

Låter det spännande? Ansök senast 30 september.

Läs mer om tjänsten

 ASF-dagen 29 september
Publicerat den 1 september, 2016

Arbetsintegrerande sociala företag [ASF] skapar jobb, tillväxt och social sammanhållning i Stockholms Stad och län

Stockholms Stad och Coompanion bjuder in till en seminariedag om och för arbetsintegrerande socialt företagande. Vi följer även upp Stora sociala företagsdagen (som arrangerades i Göteborg 5 september).

Dagen bjuder på flera seminarier och paneldebatt, samt ett antal arbetsintegrerande sociala företag som visar upp sina verksamheter.

Paul Alarcon, hållbarhetschef Stockholms Stad inleder och därefter möter vi bland andra Emilia Bjuggren – arbetsmarknadsborgarråd, Magnus Thulin – vice VD Invest Stockholm Region, Sofia Modigh – VL för SKOOPI, samt sociala företag i länet.

Under förmiddagsseminariet ”Vad kan vi i Stockholms län lära från övriga landet?” hör vi redogörelse för samt diskussion kring ett antal spännande initiativ som lyfts under Stora sociala företagsdagen i Göteborg som vi i stockholmsregionen kan lära och inspireras av.

Vid lunchseminariet ”Utvecklingsmöjligheter finns, hur ser grunden ut?” lyssnar vi till flera goda exempel på IOP (partnerskap och samverkan mellan sociala företag och det offentliga) samt hur främjarorganisationerna arbetar.

Läs mer i programmet eller anmäl dig direkt här!

loggor-medverkande-asf-dag